Proje Nedir, Nasıl Oluşturulur?

Proje nedir, başarılı bir projelendirme hangi genel kriterlerden oluşur? Çalışma hayatımızda ”Bu konuyu projelendirelim” şeklinde bir cümle duymuşuzdur. Peki uygulamaya geçirirken ne gibi süreçler bizi bekliyor? Halkla ilişkilerde proje oluşturmanın aşamaları neler?

Proje Nedir?

Belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli bir amaca ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere insani ve fiziksel kaynakların bir araya getirildiği planlanmış strateji ve taktiklerin tümüne proje denir. Daha kısa bir tanım olarak; belli bir soruna ve çözümüne yönelik atılan bir adımdır proje

Türk Dil Kurumu‘na göre ise proje kavramı;

”Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış,kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı” dır.

Projelerde Kapsam ve İçerik

Projeler kapsamı ve süresi bakımından büyük farklılıklar gösterebilir. Kimi proje dünya genelini kapsarken kimi çok ufak bir köyü, kimi 2 yıl süreyi öngörürken kimi 1 ay içinde bitebilir. İngilizce benzersiz olmak anlamına gelen ‘unique’ kelimesi projenin temelidir. Bu bağlamda ”Proje nedir?” in en kısa cevabı olarak benzersiz bir faaliyet oluşudur diyebiliriz.

Projelerin ise başlama ve bitiş tarihinin belli olması, çeşitli faaliyet, görev ve olayları kapsaması ve birtakım kaynaklar gerektirmesi bakımından ortak yönleri bulunur.

Projenin ortak ögelerine ek olarak başarıyı sağlayan ana unsurlardan biri; herkesin ortak bir disiplini benimsemesidir. Her proje için başarı getiren ortak unsurları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • İyi bir planlama
  • Kurumsal anlamda bir kapasite sahipliği
  • Projenin ilgili hedef kitle nezdinde gerçek bir sorunu ele alması
  • Hedef kitlenin ihtiyacına yönelmesi
  • Sinerji ile çalışabilen bir ekip işinin ortaya konabilmesi

Projenin Genel Kriterleri

Projenin Genel Kriterleri

 

Projelendirme sürecinin ise mutlaka barındırması gereken bir takım kavramlar bulunmaktadır;

  • Yaratıcılık
  • Etik Kurallara Uygunluk
  • Tutarlılık
  • Sunum

Bu kavramlar projenin ana çatısını oluşturur ve olmazsa olmazları arasındadır.

Yaratıcılık

Bir halkla ilişkiler projesi veya başka bir projeyi özgün yapan yegane şey yaratıcılık kriteridir. Kurumlar, hedef kitlelerine ulaşmak amacıyla rakiplerinden farklılaşmak durumundadırlar. Aynı zamanda ürün ve hizmetlerini farklılaştırmak, kurumsal itibar oluşumu sağlamak, kurum imajını güçlendirmek durumundadırlar.

Projede yaratıcılık farklılaşma ve özgünlük kattığı kadar, mesajın güçlü iletilmesi için de önemlidir. Özelleştirilmiş mesajlar kitle nezdinde daha değerli görünecektir.

Yaratıcı düşünce, varolan kavramlar ve olaylar arasında yeni veya daha önce uygulanmamış şekliyle ilişki kurma yolu ile oluşur.

Etik Kurallara Uygunluk

Doğru yanlışın ne olduğu ve ahlaki değerler projeler için de geçerlidir. Evrensel, yazılı veya yazısız ahlaki ve etik ilkelere uygunluk o projenin güvenilirliğini sağlar. İş ahlakına, yerel, ulusal ve kültürel değerlere karşı gelebilecek bir proje toplumun belirli kesimleri tarafından hoş karşılanmayabilir.

Bunu kurumlar için düşünecek olursak; ürün veya hizmetimizin hatalı olması, buna rağmen pazarlama faaliyetlerini ”mış gibi” yapmamız ne kadar etik olabilir?

Günümüzde başarılı olabilmek için sonuç kadar önemli bir diğer unsur, o başarının nasıl geldiği ile alakalıdır. O yol ise etik ve ahlaki ilkelere uyum sayesinde açılır.

Tutarlılık

Projelendirme süreçlerinin kendi içerisinde uyumu kadar proje uygulayıcılarının ekip olarak uyum ve takım çalışmasının getirdiği sinerji de önemlidir. Hedeflenen amacın mesajı tek ve güçlü bir ses şeklinde çıkmalıdır.

Doğru hedef kitle tanımı, doğru mesaj kanalı, doğru stratejiiler ve taktikler projenin tutarlılığını sağlayan unsurlardır.

Sunum

Büyük emekler sonucu ortaya konan projenin esas değeri onun sunumunda ortaya çıkar. Bir nevi projenin de pazarlaması vardır diyebiliriz. İçerik olarak dolu bir proje olsa da görsel anlamda da hedef kitleye hitap edebilmelidir.

İçeriği zenginleştirecek ek sunum materyallerinin kullanımı elzemdir. Ayrıntıların ve yaratıcı fikirlerin sergileneceği nihai aşamadır.

Proje Konuları

Proje nedir, nasıl oluşturulur? sorusunun cevabı tamam ise, biraz da projelendirilecek konuların genel başlıklarına bakalım. Kurumların çeşitli amaçları sebebi ile ortaya koyduğu proje konuları şu şekilde verilebilir;

Kurumsal iletişim

Bir kurumun iç ve dış hedef kitlesiyle oluşturduğu bütünleşik bir iletişim faaliyetidir kurumsal iletişim. Bu noktada kurum itibarının oluşturulması ve doğru imaj yansıtılması ancak doğru kurumsal iletişim stratejileri ile gerçekleşebilir.

Gündem yönetimi

Agenda Settings karşılığı olarak dilimize gündem oluşturma / belirleme olarak geçen kavram halkla ilişkilerde dikkat çekilecek noktayı ele alır. Halkla ilişkiler uzmanları oluşturacakları gündem yönetimi projeleriyle dikkatleri belirli bir noktaya çeker veya dağıtır. Projenin amacına bağlı olarak hedef kitle nezdinde bir farkındalık oluşturulmaya çalışılır.

Bu farkındalık medya araçları eli ile gerçekleşir. Bu noktada önemli olan Marshall McLuhan‘ın da belirttiği gibi;

”Medya bizim nasıl düşüneceğimizden ziyade ne hakkında düşüneceğimizi belirler.”

Kriz yönetimi

Büyüyen ve globalleşen pazar ortamında kurumları bekleyen tehditler bulunmakta. Artık şirketlerin en alt kademesinden en üste her çalışanın belirli etik değerlere uyması gerekmekte. Çünkü yapılan yanlışlar kurumun tüm imajını etkiliyor. Kurumların yaşamlarını sürdürebilmek için mutlaka ufak veya büyük farketmeksizin çıkabilecek veya çıkmış krizlere karşı hızla reaksiyon vermesi gerekir.

Etkinlik yönetimi

Kurum ve kuruluşların fuar, toplantı, etkinlik vb. faaliyetlerini kapsar. Etkinlik yönetiminin doğru yapılması kurum imajını doğrudan etkileyen bir faktördür.

Pazarlama iletişimi projeleri

Ürün veya hizmetlerin tanıtımını yapmak amaçlı ortaya konan projeleri kapsar.

Kurumsal sosyal sorumluluk

Kurumun üstlendiği toplumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ve projeleridir. Kurum itibarını oluşturan en önemli şeylerden biri KSS projeleridir. Uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler genellikle başarıya ulaşır ve kurumun adı o projeyle her daim anılır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir