Swot Analizi Nedir, Swot Analizi Nasıl Yapılır?

Swot Analizi Nedir? Bir projede veya herhangi bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemede; iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Harvard Üniversitesi’ndeki Learned, Christensen, Andrews ve Guth gibi birkaç profesör tarafından geliştirilmiştir.

Okumaya devam et “Swot Analizi Nedir, Swot Analizi Nasıl Yapılır?”

İyi Bir Halkla İlişkiler Projesi Nasıl Oluşturulur?

Uygulanabilir, sürdürülebilir ve iyi bir halkla ilişkiler projesi nasıl oluşturulur? Olayın bütününü görerek bir faaliyete başlamak neden önemlidir? Bir sinerjinin ürünü olan bu projeler otaya konarken uzun bir araştırma, planlama, uygulama ve ölçme ve değerlendirme süreci ne için gereklidir ve bu süreçlerde ne gibi uygulamalar gerçekleştirilir? Okumaya devam et “İyi Bir Halkla İlişkiler Projesi Nasıl Oluşturulur?”

Kurumsal İletişim Nedir, Ne Değildir?

Bir kurumun iç ve dış hedef kitlesiyle gerçekleştirdiği stratejik iletişim faaliyetlerinin tümü artık kurumsal iletişim nedir sorusunun cevabıdır. Bu bağlamda, geleneksel Halkla İlişkiler mesleğinin postmodern anlayış ile birlikte evrilmiş, içerik olarak genişlemiş halidir; bu alanda bir şemsiye görevi görür ve PR’ı da içine alır. Çok yönlü ve geniş kapsamlı bir çalışma alanını yönlendirir. Kurum kimliğini oluşturur ve kurumun vizyon, misyon ve değerleri çerçevesinde kurum faaliyetlerini düzenler. Okumaya devam et “Kurumsal İletişim Nedir, Ne Değildir?”