Kurumsal İletişim Nedir, Ne Değildir?

Kurumsal İletişim Nedir, Ne Değildir?

0

Bir kurumun iç ve dış hedef kitlesiyle gerçekleştirdiği stratejik iletişim faaliyetlerinin tümü artık kurumsal iletişim nedir sorusunun cevabıdır. Bu bağlamda, geleneksel Halkla İlişkiler mesleğinin postmodern anlayış ile birlikte evrilmiş, içerik olarak genişlemiş halidir; bu alanda bir şemsiye görevi görür ve PR’ı da içine alır. Çok yönlü ve geniş kapsamlı bir çalışma alanını yönlendirir. Kurum kimliğini oluşturur ve kurumun vizyon, misyon ve değerleri çerçevesinde kurum faaliyetlerini düzenler.

Kurumsal iletişim nedir?

Bütünleşik Pazarlama İletişimi veya Stratejik İletişim Yönetimi olarak da adlandırılan Kurumsal iletişim kendi içinde 3’e ayrılır. Bunlar;

 • Yönetim İletişimi
 • Pazarlama İletişimi ve
 • Örgütsel İletişimdir.

Yönetim iletişimi kurumun üst düzey yöneticilerinin katılımıyla sağlanırken pazarlama iletişimi şirketin ürettiği mal veya hizmetin satılması ile ilgilenir. Örgüt içi iletişim ise çalışanlara ve paydaşlara dönük olarak geliştirilir ve kurumsal iletişimin en geniş kapsamlı alt unsurudur. Çünkü o da kendi içinde;

 • Kurum İçi İletişim
 • Kurumsal Reklam İletişimi
 • Yatırımcı İlişkileri
 • Çevre İlişkileri ve
 • Halkla İlişkiler olarak ayrılır.

Günümüzde kurumsal vatandaşlık kavramının önem kazandığını ve kurum iletişiminin bir bütün halinde olması gerekliliği büyük veya büyümek isteyen şirketler tarafından benimsenmiştir. Bu noktada kurumların karizmatik liderden ziyade paylaşımcı ve fedakâr liderler ile yönetilmesi anlayışı yerleşiyor. Bu tarz şirketler ise her geçen gün tarihe karışıyor.

Kurumsal iletişim ne değildir?

Kurumsal iletişim bildiğimiz Halkla İlişkiler değildir, halkla ilişkiler projesi uygulamalarından öte bir faaliyettir. Literatürde ve iletişim fakültelerinde hala Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı’na bağlı bir birim olsa da onun üstünde bir konuma sahiptir.

Ayrıca bir yönetim fonksiyonudur ve kurumsal iletişim müdürü direk CEO’ya bağlı olarak çalışır. Karar alma mekanizmasında önemli bir konumdadır. Bir proje öncesinde öneri ve yorumları hayati niteliktedir.

Bir kurumsal iletişim uzmanının dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek proaktif görüşler ortaya koyabilmesi önemlidir.

Küreselleşme ile birlikte kurumlar arası artan rekabet; pazarlama iletişimi, itibar yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurum içi iletişim gibi faaliyetler arasındaki çizginin silikleşmesine neden olmuştur.

Ayrıca 21. yüzyılda kurumsal şikâyetler veya Enron ve Toyota gibi şirketlerin krizleri sonucunda tutarlı bir kurum iletişimi daha da önem kazandı.

Kurumsal iletişime bağlı bölümler genellikle iletişim stratejisi, medya ilişkileri, kriz iletişimi, kurum içi iletişim, itibar yönetimi, kurumsal sorumluluk, yatırımcı ilişkileri, hükümet ilişkileri ve bazen de pazarlama iletişimini denetler.

Stratejik iletişim, iki yönlü simetrik bir iletişimdir. Kurumun hedef kitleyi anlayabilmesi için araştırmalar yapılır ve sorunların iyileştirilmesine dönük planlar hazırlanır.

Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD)

Kurumsal iletişimcileri mesleki bir örgüt çatısı altında buluşturma fikri 2009 yılında vücut buldu ve Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) kuruldu. KİD’in;

 • Mesleğinin bilinirliği arttırmak,
 • Meslek standartlarının yükseltilmesine olanak sağlamak,
 • Mesleğe yeni katılacak işgücüne eğitim sunmak,
 • Üyeler arası bilgi alışverişini sağlamak, yardımlaşmayı güçlendirmek gibi amaçları bulunmaktadır.
Yazar hakkında

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmiştir.*